Balkanlar konuşuldu

Balkanlar konuşuldu

Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ünye İlim Yayma Cemiyeti Dr. İ. Niyazi Kurtulmuş Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen konferansta Araştırmacı- Tarihçi-Yazar Eldar Uka, “Geçmişten Günümüze Balkanlarda Osmanlı-Türk Medeniyeti, Göçler ve Savaşlar” adlı konferans verdi.

Program İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şube Başkanı Tamer Uysal’ın konuşması ile başladı. Tamer Uysal, Balkanların Osmanlı tarihindeki önemini vurgulayarak, daha önce katıldığı Balkan gezilerindeki gözlemlerini aktardı.

-“Osmanlı Balkanlar’a huzur getirdi”-

Kosova Prizzen doğumlu Araştırmacı- Tarihçi-Yazar Eldar Uka, konferansında, Balkanların tarihi sürecini ilkçağlardan başladığını, büyük devletlere ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

“Osmanlıların bölgeye geldikten sonra yüzyıllarca huzur ve sükûn dönemi yaşandı. Osmanlıların balkanlara yerleşmesi I. Muratla başlar. Osmanlı bu bölgede dört esas üzerinde yıllarca kalmıştır. Bunlar adalet, otorite, asker ve ekonomidir. Adalet vardı çünkü adaleti sağlayan bir otorite vardı. Otoriteyi güçlendiren güçlü bir ordu, orduyu güçlü tutan güçlü bir ekonomi vardı. Bu dört ilke Osmanlının Balkanlardaki ve diğer yerlerdeki gücünü oluşturuyordu.”

-“Birçok şehir Ünye’den farklı değil-“

Balkanlardaki birçok şehrin Ünye’den farklı olmadığını söyleyen Uka, “Osmanlı eserleri yıkımlara rağmen günümüze ulaşanlarla Türk- İslam Medeniyetinin bölgedeki etkinliğini gösterir. Osmanlı Balkanlara medeniyet getirmiştir. Cami yapmadan önce, çeşme, hamam yaptırmıştır. Temizliğe önem vermiştir. Osmanlı sadece cami ve kışla yapmamıştır. Çarşılar yapmış ve bölgenin kalkınması için Anadolu’dan çeşitli zanaat erbabını buralara getirmiştir. Balkanların her yerinde Tokatlı, Amasyalı, Çorumlu, Maraşlı, Konyalı görmek mümkündür.” diye konuştu.

-“Bosna kendiliğinden İslam’ı kabul etmiştir”-

Bölgede yaşayan Hıristiyanlara Osmanlı tarafından gereken saygının gösterildiğini söyleyen Uka, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Fatih Sultan Mehmet Bosna’yı topraklarına kattıktan sonra oradaki gayrimüslimlere bir ahitname verip, din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır. Bu ahitnamenin bir örneği hala kilise duvarında bulunmaktadır. Fatih, Osmanlı şuurunu balkanlara nakşetmiştir. Bosna kendiliğinden İslam’ı kabul etmiştir. Bu hoşgörünün bir sonucuydu. Bogomiller İslamı kendiliğinden kabul etmişlerdir.”

-“Mostar Köprüsü önemli bir simgedir”-

Konuşmalarına Balkanlar’daki Osmanlı eserlerini görsel şekilde anlatarak dinleyenleri adeta Balkan gezisine çıkaran Uka, “Mostar Köprüsü Osmanlı’nın önemli bir simgesidir. Kanuni, Mimar Sinan’a öyle bir eser yapacağız ki, Osmanlı’nın hem gücünü hem de medeniyetini yansıtsın. Mimar Sinan’ın öğrencisi mimar Hayrettin’in yaptığı bu muhteşem eser 114 basamaklıdır. 114 rakamının Kur’an’daki sure sayısı olduğunu unutmayalım.” dedi.

Program, Cemiyet Başkanı Tamer Uysal’ın, Eldar Uka’ya hat sanatı tablosu takdimi ile sona erdi.

About author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *